skip to content
Primary navigation

3. Samayso akoon oo codso

Samayso akoon

Ka samayso akoon MNsure adiga oo gelinaya qaar ka mid ah macluumaadka aasaasiga ah, sida magacaaga, cinwaankaaga iyo cinwaankaaga emailka.

 • Waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo "aqoonsiga" ah oo ku salaysan warbixintaada deynta. Su'aalahani waxay xaqiijinayaan aqoonsigaaga oo waxay ka ilaali dadka kale inay magacaaga akoon ku samaystaan. Haddii aqoonsiga qofka aad tahay aan lagu xaqiijin karin khadka internetka, waxaad arki doontaa fariin kuu sheegaysa waxa ay taahay in aad samayso.
 • Dooro magaca isticmaalaha iyo furaha sirta ah.
 • Marka akoonka aad samaysato, waxaad isla markiiba bilaabi kartaa arjigaaga khadka internetka adigoo gujinaya "Sign in ("Gal Akoonka")".

Dooro Arjiga MNsure

Arjiga LEH Kaalmada Dhaqaale

 • Isticmaal arjigan si aad u aragto nooca caymiska ee aad u qalanto. Arjigani wuxuu eegayaa dakhliga qoyskaaga iyo macluumaadka kale si loo go'aamiyo caymiska aad u qalanto iyo haddii aad heli karto wax gargaar dhaqaale ah oo aad ku bixiso. Waxaad ogaan doontaa in aad u qalanto:
  • Dhibcaha cashuur ugu celinta ee hoos u dhigaya khidmadaha bishii ee qorshayaasha caymiska caafimaadka gaarka ah
  • Raqiisin kharash-wadaag ah si loo yareeyo kharashaadka jeebka laga bixinayo sida hor-u-bixinta (deductible) iyo qayb-bixinta
  • Caymis bilaash ah ama mid qiimo jaban oo loo marayo Gargaarka Caafimaadka ama MinnesotaCare
 • Isticmaal arjigan si aad ugu codsato qof kasta oo qoyskaaga ah.
 • Waad codsan kartaa xitaa haddii adiga ama ilmahaagu aad hore u haysataan caymis caafimaad. Waxaad xaq u yeelan kartaan caymis kharash yar ama bilaash ah.

Dadka ay tahay in aad ku darto arjigan: Si aad u hesho kaalmada dhaqaale ee saxda ah waa inaad ku soo dartaa dhammaan xubnaha qoyskaaga, xataa haddii ayna rabin caymis caafimaad.

Nooca warqada ah ee arjiga oo LEH kaalmo dhaqaale (PDF) ayaa sidoo kale la heli karaa. Haddii aad isticmaasho arjiga warqada ah oo la ogaado inaad u qalanto inaad iibsato qorshe caymis caafimaad oo gaar loo leeyahay, ma awoodaysid inaad isla markiiba doorato qorshahaaga caymiska caafimaadka. Sababtaas awgeed, waxaanu si adag kuugu boorinaynaa inaad khadka internetka ku codsato.

Arjiga AAN LAHAYN Kaalmada Dhaqaale

 • Isticmaal arjigan si aad u aragto in aad u qalanto inaad iibsato caymiska caafimaadka ee gaarka loo leeyahay adiga oo u maraya MNsure.
 • Adeegso arjigan haddii aadan doonayn gargaar dhaqaale oo aad door bidayso in aad si buuxda u bixiso qorshe caymis caafimaad oo gaar ah. (Arjigani kuma waydiinayo macluumaadka dakhliga.)
 • Isticmaal arjigan si aad ugu codsato qof kasta oo qoyskaaga ah.

Dadka ay tahay in aad ku darto arjigan: kaliya dadka qoyskaaga ah ee raba caymis caafimaad.

Nooca warqada ah ee arjiga AAN LAHAYN kaalmo dhaqaale (PDF) ayaa sidoo kale la heli karaa. Haddii aad isticmaasho arjiga warqada ah oo la ogaado inaad u qalanto inaad iibsato qorshe caymis caafimaad oo gaar loo leeyahay, ma awoodaysid inaad isla markiiba doorato qorshahaaga caymiska caafimaadka. Sababtaas awgeed, waxaanu si adag kuugu boorinaynaa inaad khadka internetka ku codsato.

Arjiga loogu talagalay Dadka Qaarkood

U isticmaal arjigan duruufaha khaaska ah ee marka aan xaq u yeelashadaada lagu go'aamin karin khadka internetka iyada oo loo marayo MNsure. Kaliya isticmaal arjigan haddii ugu yaraan mid ka mid ah kuwan soo socda uu run yahay:

 • Dhammaan codsadayaashu waa da'da 65 ama ka weyn
 • Dhammaan codsadayaashu waxay codsanayaan in laga caawiyo qarashka Medicare
 • dhammaan codsadayaashu waa carruur ku jirta daryeelka korinta ku meelgaarka ah
 • Dhammaan codsadayaashu waa da'da 21 sano ama wax ka weyn oo aan lahayn dad ku tiirsan oo haysta caymiska Medicare
 • Dhammaan codsadayaasha waxay qaataan Dakhliga Kabidda Bulshada (SSI)
 • Dhammaan codsadayaashu waxay codsanayaan Gargaarka Caafimaadka ee loogu talagalay Shaqaalaha Naafada ah (MA-EPD)

Nooca warqada ah ee arjiga oo loogu talagalay dadka qaarkood Codsiga Loogu Talagalay Dadweynaha Qaarkood (PDF) ayaa sidoo kale la heli karaa.

back to top