skip to content
Primary navigation

Ma u baahan tahay Caawimo ka Beddelashada Gargaarka Caafimaadka ama MinnesotaCare?

Caawimo Dhaqaale

hand with a dollar sign

Inta badan dadka reer Minnesota ee iska diwaangeliya MNsure waxay u qalmaan caawimo dhaqaale.

Markaad ka codsato adiga oo u maraya MNsure oo aad doorato arjiga LEH kaalmo dhaqaale, waxaad ogaan doontaa caymiska caafimaad ee aad u qalanto iyo haddii aad heli karto wax gargaar dhaqaale ah oo aad ku bixiso.

Wax badan ka ogoow kaalmada dhaqaale

back to top