skip to content
Primary navigation

Caawimo Dhaqaale

Inta badan dadka reer Minnesota ee iska diwaangeliya MNsure waxay u qalmaan caawimo dhaqaale.

Markaad ka codsato adiga oo u maraya MNsure oo aad doorato arjiga LEH kaalmo dhaqaale, waxaad ogaan doontaa caymiska caafimaad ee aad u qalanto iyo haddii aad heli karto wax gargaar dhaqaale ah oo aad ku bixiso.

Wax badan ka ogoow kaalmada dhaqaale

back to top