skip to content
Primary navigation

1. Is barbar dhig oo qiyaas

Hel qiyaasid degdeg ah si aad u aragto in aad u qalmi karto caawimo maaliyadeed oo ku salaysan tirada iyo dakhliga qoyskaaga:

Si aad u heshid go'aan rasmi ah oo ku saabsan u qalmitaankaaga caawimada maaliyadeed waxaad u baahan doontaa inaad ka codsato MNsure oo aad doorato arjiga leh kaalmo dhaqaale.

back to top