skip to content
Primary navigation

Hướng Dẫn về Bảo Hiểm Tư Nhân Của Quý Vị Thông qua MNsure

Các chương trình sức khỏe tư nhân có thể mới đối với quý vị. Thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị tìm hiểu về sự khác biệt giữa các chương trình sức khỏe tư nhân và Hỗ Trợ Y Tế và MinnesotaCare cũng như cách sử dụng bảo hiểm mới của quý vị.

Bảo hiểm tư nhân khác nhau như thế nào?

Bảo hiểm y tế tư nhân — cũng còn được gọi là các chương trình sức khỏe đủ điều kiện hoặc QHP — là bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân trên thị trường MNsure.

Bảng này cho thấy một số tính năng chính của Hỗ Trợ Y Tế, MinnesotaCare và bảo hiểm tư nhân.
Tính năng Hỗ Trợ Y Tế MinnesotaCare Chương Trình Tư Nhân
Quý vị trả phí bảo hiểm mỗi tháng để tiếp tục được bảo hiểm không không
Quý vị có thể nhận được tín dụng thuế để giúp giảm phí bảo hiểm (nếu quý vị đủ điều kiện) không không
Quý vị có thẻ bảo hiểm mà quý vị xuất trình mỗi khi đi khám bệnh
Quý vị có thể có một khoản đồng thanh toán cho một số dịch vụ có* có* không
Quý vị có thể có một khoản khấu trừ không không
Quý vị có thể mua sắm và so sánh các chương trình trên MNsure và chọn chương trình phù hợp nhất với mình không không

* Dành cho người lớn từ 21 tuổi trở lên

  • Khấu trừ: Số tiền quý vị phải tự trả cho việc chăm sóc sức khỏe đối với các dịch vụ được bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị chi trả trước khi bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình của quý vị bắt đầu thanh toán.
  • Đồng thanh toán: Một số tiền cố định (ví dụ, $15) mà quý vị trả cho một dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bao trả, thường là khi quý vị nhận được dịch vụ.
  • Phí bảo hiểm: Số tiền quý vị phải trả cho bảo hiểm hoặc chương trình sức khỏe của mình, thường được trả hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Ghi chú: Nói chung, chi phí cho Hỗ Trợ Y Tế và MinnesotaCare rất thấp vì các chương trình này dành cho cư dân Minnesota có thu nhập thấp đáp ứng các quy định về tính hội đủ điều kiện. Tìm thêm thông tin về Hỗ trợ Y tế và MinnesotaCare trên trang web của DHS.

Tại sao nên mua bảo hiểm tư nhân qua MNsure?

  • MNsure là nơi duy nhất quý vị có thể nhận trợ giúp tài chính để giảm chi phí của mình.
  • Tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân được bán thông qua MNsure đều được đảm bảo chi trả cùng một nhóm lợi ích cốt lõi bao gồm các dịch vụ phòng ngừa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và lạm dụng dược chất, dịch vụ cấp cứu, thuốc theo toa và nhập viện.
  • Tất cả các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân được bán thông qua MNsure đều bao gồm các biện pháp bảo vệ quan trọng dành cho người tiêu dùng như không phân biệt đối xử dựa trên các tình trạng bệnh đã có từ trước và không có giới hạn trọn đời đối với phạm vi bảo hiểm.
  • Các chương trình có sẵn bên ngoài MNsure có thể không bao gồm các quyền lợi và sự bảo vệ tương tự.

Làm cách nào để sử dụng bảo hiểm mới của tôi?

Sau khi quý vị chọn một chương trình sức khỏe tư nhân và thanh toán phí bảo hiểm, quý vị sẽ nhận được một gói tư cách thành viên cùng với thẻ bảo hiểm và thông tin được gọi là "tóm tắt quyền lợi và phạm vi bảo hiểm" mô tả những gì chương trình của quý vị chi trả.

Nếu quý vị có thắc mắc về phạm vi bảo hiểm của mình, hãy gọi cho công ty bảo hiểm của quý vị để được trợ giúp.

Khi bảo hiểm của quý vị bắt đầu, hãy sử dụng nó để giúp trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe của quý vị.

back to top